Tag: Master’s Degree

ค้นหาความแตกต่าง ป.โท แสตมฟอร์ด มากกว่าวิชาการ อัดแน่นประสบการณ์จริง

การเรียนในระดับปริญญาโท นอกเหนือจากเรื่องของเนื้อหาความรู้ที่ต้องครอบคลุมทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษาที่ทันสมัย เพราะมุ่งเน้นการนำไปใช้งานจริงในโลกของการทำงานแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากต่างแบ็กกราวนด์ ต่างวัย การเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในมิติของผู้เรียนกับผู้สอนเท่านั้น แต่ในมุมของเพื่อนร่วมคลาสเรียน ก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมกันเกิดโลกทัศน์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและนี่คือ 4 เคส ที่จะมาเล่าประสบการณ์จริงจากการเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดเปิดโลกใหม่ เอาตัวเองออกมาจาก Comfort Zone https://www.youtube.com/watch?v=6CT9G-OcDGAคุณกัญจน์รัตน์ พัชรวัฒนกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, เซ็นทรัล พัฒนา เป็นตัวอย่างของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่ ที่ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเอง และก้าวออกจากกรอบเพื่อเรียนรู้อัพเดทเนื้อหาวิชาการและประสบการณ์ใหม่ๆ...