Tag: marketbuzzz

มาร์เก็ตบัซซ เผยโพลความคิดเห็น “คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหน?” ชี้คนไทย 87% มีแนวโน้มจะโหวตพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม [PR]

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ เมื่อถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ โพลจาก มาร์เก็ตบัซซทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562และเมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่ามลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55%, รถติด 40%...

โซเชียลมีเดีย เป็นมากกว่าการแชร์รูปอาหารและเซลฟี่ แต่คือแพลตฟอร์มธุรกิจ

มาร์เก็ตบัซซ เผยผลสำรวจที่สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดีย ในฐานะของการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ ที่ตอนนี้มีผู้ดำเนินธุรกิจใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสูงถึง 89% และใช้เป็นประจำทุกวัน ถึง 71% ทำให้บทบาทของโซเชียลมีเดียในวันนี้ มีมากกว่าแค่การแชร์รูปอาหารและเซลฟี่ เราต่างทราบดีถึงการเติบโตของโซเชียลมีเดีย และบทบาทความสำคัญที่มีต่อชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม มาร์เก็ตบัซซ (Marketbuzzz) ในฐานะผู้นำนวัตกรรมการค้นคว้าวิจัยด้านการตลาดผ่านทางโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียที่มีต่อธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของแนวทางการสื่อสารและการเชื่อมต่อระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจกับลูกค้าโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน บ่อยครั้งที่แพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านี้เป็นที่รู้จักสำหรับการแชร์ภาพถ่ายอาหารหรือการเซลฟี่ โดยจำนวนของผู้ใช้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงที่สุดในโลก แต่ยังมีความเข้าใจที่จำกัดถึงความสำคัญและบทบาทของโซเชียลมีเดียในการเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจผลการสำรวจของมาร์เก็ตบัซซ ในประเทศไทย...
- Advertorial -