Tag: March Madness Super Sale

เจดี เซ็นทรัล ส่งแคมเปญต้อนรับซัมเมอร์ “March Madness Super Sale ยกขบวนช้อปโปรปัง” [PR]

เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) ผู้นำด้านเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซและธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ส่งแคมเปญ ‘March Madness Super Sale ยกขบวนช้อปโปรปัง’ ต้อนรับซัมเมอร์ เปลี่ยนการช้อปปิ้งออนไลน์แบบเดิม สู่ประสบการณ์อีคอมเมิร์ซแบบใหม่ด้วยเกมบนแพลตฟอร์ม และการมอบคูปองส่วนลดเพิ่มเติมผ่านบุรุษส่งสินค้าของ เจดี เซ็นทรัล ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้อย่างครบถ้วน โดยใช้หลักการของ Adaptive Marketing ที่เน้นการปรับกิจกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในแคมเปญ  ‘March Madness...
- Advertorial -