Tag: Loop Room

“ห้องบัญชาการสงครามมีเดีย” Loop Room แห่งแรก ของมายด์แชร์ประเทศไทย

ปัจจุบันเราอาศัยอยู่ในยุคที่โลกที่หมุนเร็วและซับซ้อนมากขึ้น และมีการเชื่อมโยงคนและวัตถุเข้าด้วยกัน หรือเรียกได้ว่าทุกการกระทำของเราจะเกิดดาต้าทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นการทิ้งร่องรอยทางด้านดิจิทัลที่เรียกกว่า บิ๊กดาต้าและฟาสดาต้า (big data and fast data)  พฤติกรรมเห็นได้ขัดเจนอย่างการใช้สมาร์ทโฟนจึงเป็นการเปลี่ยนวิถีการค้นพบสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการเลือกซื้อและการแชร์แบรนด์ผ่านการค้นหาและเครือข่ายสังคมในขณะที่แบรนด์เองก็จะได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย  ดังนั้นแบรนด์เองก็สามารถนำดาต้าจำนวนมหาศาลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันทีจากสาเหตุข้างต้น จึงทำให้เกิด บริการ The Loop (ลูป)  หรือ Loop Room...
- Advertorial -