Tag: Kids’ Mission

ทำงานไร้กังวล SC Asset สร้าง Ecosystem คุณภาพ ส่ง “บ้านคิดส์มิตรฉัน” อาสาดูแลลูกหลานของแรงงานในแคมป์ก่อสร้าง

หมดยุคของสำหรับ CSR  ที่ทำแบบขายผ้าเอาหน้ารอดแล้ว เพราะทุกวันนี้ผู้คนแสวงหาความยั่งยืน และความจริงใจจากภารกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน  CSR ที่ดีจึงไม่ใช่แค่การทำโครงการเพื่อตีฆ้องร้องป่าวแล้วจบไป โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อเนื่อง หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ซึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจและควรค่าแก่หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาก็คือ “บ้านคิดส์มิตรฉัน” (Kids’ Mission) โดยเอสซี แอสเสท (SC Asset) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่ผุดศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกหลานแรงงาน ณ โครงการนำร่อง Neighbourhood Bangkadi...
- Advertorial -