Tag: Kellogg’s

เปิดโผใครเป็นใคร ? 10 บริษัทยักษ์ใหญ่ คุมธุรกิจอาหาร – เครื่องดื่มของโลก

เวลาที่เราซื้อ หรือกินมันฝรั่งทอดกรอบ คุกกี้ ไอศกรีม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์อาหาร – เครื่องดื่มอีกมากมายที่วางขายอยู่บนเชล์ฟตามซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าปลีกขนาดเล็ก คนส่วนใหญ่รู้ว่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ถืออยู่ในมือตัวเอง คือแบรนด์อะไร มากกว่าที่จะพลิกดู หรือรู้แบรนด์สินค้านั้นๆ เป็นของบริษัทอะไรOxfam ได้สร้าง Infographic เพื่อนำเสนอให้เห็นว่า 10 บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอาหาร และเครื่องดื่มมากมายในหลากหลายประเภท ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก...
- Advertorial -