Tag: Joy Shopping Place

จอย ช้อปปิ้งเพลส แหล่งช้อปปิ้งใหม่ สไตล์ไทเทรน เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ กระตุ้น เศรษฐกิจการค้าชายแดน [PR]

อุทยานไม้ดอก เพลาเพลิน จ.บุรีรัมย์ เปิดแหล่งสินค้า "จอย ช็อปปิ้ง เพรส" นำสินค้าพื้นเมืองเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำมาขายประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ อธิบดีกรมการค้า ตปท. เผยเป็นโมเดลสำคัญในการต่อยอดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยตามแนวชายแดนให้กลับมาคึกคักนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า  จอย ชอปปิ้งเพรส ที่เปิดเป็นศูนย์การค้าแบบใหม่สไตล์โมเดิน ที่เป็นตามกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะเน้นไปที่การค้าอย่างฐานราก ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีโอกาสนำสินค้าจากชุมชนเข้ามาว่างจำหน่าย ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแถบนี้ด้วย ซึ่งลูกค้าหลักๆก็จะเป็นประชาชนจากเป็นเทศเพื่อนบ้านแถบนี้ อย่างประเทศกัมพูชาที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สร้อย...
- Advertorial -