Tag: Joy Of Missing Out

OPPO จับกระแสออนไลน์เปิดตัว Find X2 Series 5G สมาร์ทโฟนที่ทำให้ดื่มด่ำกับชีวิตแบบช้าๆ

นับตั้งแต่ “สมาร์ทโฟน” เป็นที่รู้จัก พร้อมๆ กับการมาของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น 3G, 4G และ 5G ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนแทบจะอยู่ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา จนกระทั่งกลายเป็นที่มาของคำว่า FOMO (Fear Of Missing Out) หรือการเกาะตามกระแสโลกและสังคม เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารติดตามชีวิตของเพื่อนและสังคมผ่านสื่อโซเชี่ยลตลอดทั้งวัน เพราะไม่อยากพลาด แต่ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่อยากออกไปใช้ชีวิตนอกกรอบแบบเดิมๆ โดยไม่ต้องตามกระแสไปทั้งหมด หรือที่เราเรียกคนกลุ่มนี้กันว่า...
- Advertorial -