Tag: John St.

แก๊งค์คุณยายคอลเซนเตอร์สุดซ่า รณรงค์ใส่เสื้อหนาว

 ทุกๆปีของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของประเทศแคนาดา  คือ  วันเสื้อหนาวแห่งชาติ  หรือ  National Sweater Day  โดยปีนนี้ WWF ร่วมกับเอเย่นซี่ John St.  นำแคมเปญ Granny Call Centre (คอลเซนเตอร์คุณยาย/ย่า) กลับมาอีกครั้ง  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ใส่เสื้อกันหนาวและปรับระดับการใช้ฮีตเตอร์เหลือ 2 องศา...
- Advertorial -