Tag: Intersleek 1000

อั๊คโซ่ โนเบล สนับสนุนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือผ่านโปรแกรมคาร์บอนเครดิต [PR]

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสี และสีเคลือบระดับโลก สนับสนุนให้อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลดปริมาณการปล่อยมลพิษผ่านโปรแกรมคาร์บอนเครดิต (Carbon Credits Programme) ของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเปลี่ยนระบบการขนส่งทางเรือให้มีความยั่งยืนมากขึ้น สามารถทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเจ้าของเรือและผู้ดำเนินการด้วยผลิตภัณฑ์อินเตอร์สลีค 1000 (Intersleek 1000) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยป้องกันการสะสมของคราบสกปรกโดยปราศจากสารไบโอไซด์ ที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยโดยกลุ่มธุรกิจสีเคลือบเรือของอั๊คโซ่ โนเบลเจ้าของเรือที่เข้าร่วมโปรแกรมคาร์บอนเครดิตและใช้สีเคลือบเรือด้วยผลิตภัณฑ์อินเตอร์สลีค 1000 ของอั๊คโซ่ โนเบล สามารถรับคาร์บอนเครดิต โดยนำมาแลกเปลี่ยนในตลาดคาร์บอนในลักษณะเดียวกันกับการซื้อขายในตลาดหุ้นโปรแกรมคาร์บอนเครดิต เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง...
- Advertorial -