Tag: InspirationHub

‘Whizdom Society’ by MQDC ร่วมขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ส่ง “Whizdom Scholarship” ให้ทุนด้านที่อยู่อาศัย ...

Whizdom Society by MQDC ต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอมทุกโครงการ ต่อด้วยหนุนสังคมของคนรุ่นใหม่ สนับสนุนเยาวชนไทยเป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง จัดโครงการ Whizdom Scholarship พัฒนาทั้งด้านจิตใจและศักยภาพเพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการให้ทุนด้านที่อยู่อาศัยและทุนพัฒนาทักษะตนเอง ทยอยจับมือระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เริ่มต้น 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทยWhizdom Society by MQDC ส่ง Whizdom Scholarship สร้างโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี...
- Advertorial -