Home PR News ‘Whizdom Society’ by MQDC ร่วมขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ส่ง “Whizdom Scholarship” ให้ทุนด้านที่อยู่อาศัย และทุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ [PR]

‘Whizdom Society’ by MQDC ร่วมขับเคลื่อนสังคมของคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ส่ง “Whizdom Scholarship” ให้ทุนด้านที่อยู่อาศัย และทุนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ [PR]

Whizdom Society by MQDC ต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หลังจากเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอมทุกโครงการ ต่อด้วยหนุนสังคมของคนรุ่นใหม่ สนับสนุนเยาวชนไทยเป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง จัดโครงการ Whizdom Scholarship พัฒนาทั้งด้านจิตใจและศักยภาพเพื่อก้าวสู่เวทีโลก ด้วยการให้ทุนด้านที่อยู่อาศัยและทุนพัฒนาทักษะตนเอง ทยอยจับมือระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เริ่มต้น 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย

Whizdom Society by MQDC ส่ง Whizdom Scholarship สร้างโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีส่วนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ขาดโอกาสโดยเฉพาะในด้านที่พักอาศัย และต้องเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนปัจจัยทางด้านการศึกษาและด้านที่อยู่อาศัย ส่งมอบคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ Whizdom

(วิสซ์ดอม) สำหรับพักอาศัย จำนวน 8 ยูนิต (17 มิถุนายน 2562; กรุงเทพฯ) MQDC แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นของประเทศไทย ดำเนินกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบไปด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’ เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัย แบรนด์ Whizdom (วิสซ์ดอม) เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน เปิดตัวโครงการ “Whizdom Scholarship”  เพื่อเป็นการสร้างสังคมที่ดี ให้เยาวชนไทยเป็นโมเดลต้นแบบ ‘สังคมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ที่จะดูแลคนหมู่มากต่อไป’

อัษฎา แก้วเขียว ประธานผู้อำนวยการ-วิสซ์ดอม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) หนึ่งในผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า “เนื่องจากดีเอ็นเอของแบรนด์วิสซ์ดอม เราจับกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ Young Generation เราจึงร่วมสร้างสรรค์ทุกกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  หลังจากเสิร์ฟอาหารเช้าให้กับลูกบ้านวิสซ์ดอมทุกโครงการ ล่าสุดเราจัดโครงการ Whizdom Scholarship เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยเป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาตนเองในทุกมิติ โดยโครงการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสนิสิตนักศึกษาได้ focus ในการเรียนได้อย่างเต็มที่และทาง Whizdom จะดูแลเรื่องที่พักอาศัยอย่างเต็มที่ พร้อมทุนพัฒนาทักษะตนเอง โดยมีมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท โดยในปีแรกนี้ได้จัดที่พักอาศัยจำนวน 8 ยูนิต และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าบริการอินเตอร์เน็ท ฯลฯ หวังว่า โครงการดีๆ ของ Whizdom จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและต่อยอดเพื่อคนรุ่นใหม่ “เพื่อสนับสนุนสังคมไทยให้เป็นสังคมของคนดีและคนเก่ง” และหวังว่าการจับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาให้ดีขึ้น และส่งเสริมทุนการศึกษาด้านที่อยู่อาศัยให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ”

ด้าน กฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ ‘วิสซ์ดอม โซไซตี้’ กล่าวว่า “Whizdom Scholarship” จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบโอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาส และต้องเข้าศึกษา ในระดับอุดมศึกษา โดยสนับสนุนปัจจัยทางด้านการศึกษาในด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยได้โดยสะดวก ในช่วงแรก ได้จับมือกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมจำนวนนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 10 ทุน และมีแผนที่จะขยายต่อไปในอนาคต  โดยคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเรียนหรือผลการเรียน โครงการนี้จะให้ทุนด้านที่พักอาศัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้ทางมหาวิทยาลัยได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์ตามความเหมาะสมขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นๆ

ทั้งนี้ทุนที่ทางวิสซ์ดอม โซไซตี้ บาย เอ็มคิวดีซี (Whizdom Society by MQDC) มอบให้จะเป็นทุนให้เปล่ากับทางมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา โดยไม่ต้องใช้คืนทางโครงการวิสซ์ดอม แต่อย่างใด โดยทาง Whizdom ได้จัดห้องที่พร้อมเข้าอยู่สำหรับผู้ได้รับทุน ในปีการศึกษา 2562 เริ่มต้นจำนวน 8 ยูนิต ที่เป็นโครงการภายใต้แบรนด์ Whizdom ได้แก่ โครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี (Whizdom @Punnawithi Station) จำนวน 4 ยูนิต โครงการวิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว (Whizdom Avenue Ratchada-Ladprao) จำนวน 2 ยูนิต และ โครงการวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา-ท่าพระ (Whizdom Station Ratchada-Thapra) จำนวน 2 ยูนิต โดยมูลค่าห้องพักตกแต่งพร้อมอยู่ที่ร่วมโครงการ Whizdom Scholarship รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท และยังจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายระหว่างการพักอาศัยอื่นๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • เงินสนับสนุนค่าส่วนกลางตลอดอายุโครงการ มูลค่าประมาณ 180,000 บาทต่อปี
  • งบประมาณตกแต่งห้องพักทั้ง 8 ยูนิต เพื่อพร้อมอยู่อาศัยจำนวน 120,000 บาท/ยูนิต
  • โปรแกรมสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง (Learning Course & Program) มูลค่า 50,000 บาท ต่อทุน
  • เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน หรือจ่ายตาม ยอดที่ใช้จริง
  • เงินสนับสนุนค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ยูนิตละ 799 บาท/เดือน”

เราเชื่อว่า Whizdom Society by MQDC จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อ สร้างสรรค์สังคมไทยให้มีทั้งคนดีและคนเก่ง เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง และเติมเต็มด้วยโอกาสทางการศึกษาด้วยทุนด้านที่อยู่อาศัยนี้ โดยเรามีความมุ่งมั่นที่ จะสนับสนุนสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง” กฤษฐ์สยุทธ กล่าวในตอนท้าย ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตและ นิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิสซ์ดอม ที่จะมาช่วยดูแล ด้านที่อยู่อาศัยอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากที่พักแล้ว ยังดูแลค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าบริการอินเตอร์เน็ทต่างๆ เชื่อว่าการสนับสนุนครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีให้กับน้องๆ นิสิตที่มีความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ แต่ขาดทุนทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย  จะได้เติมเต็มคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดี ผมมีความยินดีที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษานี้ เพื่อร่วมกันจุดประกายสังคมไทยได้มีทั้งคนเก่งและคนดีไปพร้อมกัน

ปนัดดา พ่วงพี รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ขอขอบคุณ Whizdom Society by MQDC ที่จัดกิจกรรมดีๆ อย่าง Whizdom Scholarship ในการมอบทุนด้านที่อยู่อาศัยแก่เด็กดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรื่องที่พัก พร้อมทุนการพัฒนาทักษะตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาและฝึกทักษะที่ดีให้กับนักศึกษา เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเชื่อว่ากิจกรรมของ Whizdom Scholarship นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ช่วยพัฒนาและต่อยอด ทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของเยาวชนไทย

ส่วน อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กล่าวว่า ในมุมมองของมหาวิทยาลัยรู้สึกดีใจและขอบคุณแทนนิสิตที่มีภาคเอกชนอย่าง Whizdom Society by MQDC มาร่วมกันสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอด ด้านคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยมีการมอบทุนด้านที่อยู่อาศัยให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างสังคมที่ดีให้เยาวชนไทยในการต่อยอด‘สังคมของคนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี’ต่อไป ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเองได้พิจารณาว่าทางบริษัทฯ (MQDC) มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลืออสังคมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมศว. ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม ในอนาคตมศว.เองมีความยินดีที่จะร่วมกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯ หากมีกิจกรรมที่เป็นไปในแนวทางช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกัน

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม