Tag: Inconvenience OK

5 สิ่งที่ต้องเจอยุคหลังโควิด เมื่อผู้บริโภคยอมทิ้งความสะดวก แต่ขอปลอดภัยไว้ก่อน

วันนี้ประเทศไทยเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ยุคหลังโควิด-19 (Post Covid-19) ก็ว่าได้ เมื่อไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศมาหลายวัน ภาครัฐจึงเปิดให้กิจการและกิจกรรมต่างๆ ที่ถูก Lockdown กลับมาดำเนินการได้หมดแล้ว สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 5 เดือน แม้วันนี้มีมาตรการผ่อนปรน เพื่อให้เศรษฐกิจได้ขับเคลื่อน แต่การทำธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้บริโภคก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่ยังมีข้อจำกัด จึงมีหลายเรื่องที่จะได้เห็นและต้องรับมือ!มุมมองใหม่และสิ่งที่จะได้เห็นตามมาในยุคหลังโควิด ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปไว้ 5 เรื่องหลัก1....
- Advertorial -