Tag: hybrid multi cloud

Tencent เผยไฮบริด มัลติคลาวด์ ตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal [PR]

เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ ชี้ระบบ “ไฮบริด มัลติคลาวด์” เป็นกุญแจสำคัญในการเร่งกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยระบบ “ไฮบริด มัลติคลาวด์” หมายถึงการทำงานแบบผสมผสานระหว่างระบบไพรเวทคลาวด์ (Private Cloud) และระบบพับลิกคลาวด์ (Public Cloud) ซึ่งเป็นบริการจากบุคคลที่สามสำหรับการทำงานที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักแล้วจะใช้ระบบแบบผสมผสานนี้เพื่อช่วยถ่ายโอนปริมาณงานไปมาระหว่างคลาวด์ทั้ง 2 ระบบได้อย่างคล่องตัว ทั้งนี้ ข้อมูลจาก IDC เปิดเผยว่า ระบบไฮบริด มัลติคลาวด์ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ระบบดิจิทัล โดยภายในปี...
- Advertorial -