Tag: High Performance

กว่าจะเป็น YSS โช้คอัพแบรนด์ไทย ที่ต่างชาติยอมรับกว่า 55 ประเทศทั่วโลก

แม้จะไม่ได้เป็นวิศวกรออกแบบชื่อดังแต่เขาคนนี้นับเป็นบุคคลที่น่าจับตาอีกคนหนึ่งของอุตสาหกรรมโช้คอัพเมืองไทย เพราะคุณภิญโญ พานิชเกษม คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดของแบรนด์ YSS ซึ่งแน่นอนว่าเหล่านักบิดต้องรู้จักแบรนด์ YSS (วาย.เอส.เอส) เป็นอย่างดี ในฐานะผู้ผลิตและพัฒนาโช้คอัพรถจักรยานยนต์ HIGH PERFORMANCE ที่ทำให้ชาวต่างชาติ “เข้าใจ” และ “ยอมรับ” ในความเป็นแบรนด์ไทยอะไรคือ กลยุทธ์และเบื้องหลังกว่าจะมาเป็น YSS แบรนด์โช้คอัพสัญชาติไทยที่ต่างชาติเข้าใจและยอมรับในความเป็นไทย จนก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์โช้คอัพอันดับ 1 ทั้งในไทยและอีกหลายประเทศ นับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ...
- Advertorial -