Tag: GIGATainment

3BB ตอกย้ำผู้นำบรอดแบนด์ ดึง HBO เสริมทัพก้าวสู่ Gigatainment พร้อมแพ็คเกจเริ่มต้น 590 บาท

ปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรืออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ กลายเป็นบริการพื้นฐานสำหรับครอบครัวไทยยุคใหม่ โดยปี 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งานอินเทอร์บรอดแบนด์อยู่ประมาณ 9 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็น 43% ของจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยที่มีอยู่ 20 ล้านครัวเรือนขณะที่ตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ยังมีศักยภาพที่ยังเติบโตต่อเนื่อง จากพัฒนาการของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งในสถานการณ์ที่โลกภายนอกมีปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งปัญหาฝุ่นควัน และโรคระบาด ความบันเทิงภายในบ้าน จึงเป็นความสุขที่หาได้ง่ายในยามนี้บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์...
- Advertorial -