Tag: FWD MAX

เคล็ดลับสร้าง Branded App. ให้เปรี้ยงติด Top 1 Engagement สไตล์ FWD

จากอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้นักการตลาดทั้งหลายมองว่าการสื่อสารแบรนด์ผ่านมีเดียที่แนบชิดติดตัว จนเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ 33 ของผู้บริโภค เป็นสื่อหนึ่งที่สำคัญ จนพยายามสร้างสรรค์แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ หรือที่เรียกว่า Branded Application ขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้งาน อย่างไรก็ตาม จากค่าเฉลี่ยที่ User คนหนึ่งจะเปิดแอปฯ ขึ้นมาใช้งานประจำ มีเพียง 7-10 แอปฯ เท่านั้น ซึ่งในจำนวนเหล่านี้ แค่เราคิดถึง Facebook,...
- Advertorial -