Tag: First Mover

อายุน้อยร้อยหนี้! รูดซื้อ “สมาร์ทโฟน” มาอันดับ 1 ตามดูพฤติกรรมการใช้เงินของคนไทย และการปรับตัวของ First Choice

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y เป็นกำลังหลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนสังคมในอนาคต​ แต่ด้วยพฤติกรรมและค่านิยมแบบสุขนิยม ใช้เงินก่อน เก็บทีหลัง รวมทั้งการยึดติดกับคำว่า "ของมันต้องมี" ทำให้ใช้จ่ายอย่างลืมตัว จนทำให้เกิดปัญหาหนี้สินและกลายเป็นหนี้เสียตามมา เพิ่มปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในสังคมไทยให้อยู่ในระดับสูง​ โดยพบว่า จำนวนคนไทยที่มีหนี้ 21 ล้านคน มีถึง 3 ล้านคน ที่เป็นหนี้เสียขณะที่ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่า ในไตรมาส 3...
- Advertorial -