Tag: Finding Happiness

เอ็ม บี เค กรุ๊ป เปิดตัว ‘Finding Happiness’ ภาพยนตร์สั้นฟีล กู๊ด [PR]

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ที่มีความหลากหลายถึง 6 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจกอล์ฟ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจการเงิน โดยทุกกลุ่มธุรกิจมีความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ลูกค้า ตามสโลแกน...
- Advertorial -