Tag: FIFA World Cup 2014

10 โฆษณาจากแบรนด์ดัง เกาะกระแสฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2014

  อีเว้นท์ระดับโลกอย่างฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2014  เป็นที่รอคอยของผู้คนทั่วโลก  เราจะเห็นแบรนด์ทั้งเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและไม่ได้เป็น ต่างประชันโฆษณาของตนเองออกมามากมาย เพื่ออินกับกระแสของอีเว้นท์นี้  Brand Buffet รวบโฆษณาที่น่าสนใจ  10 ชิ้นดังนี้   1.  McDonald's -  GOL!  FIFA World Cup  http://www.youtube.com/watch?v=-T7zyezBkuY   2. Nike : Risk Everythings http://www.youtube.com/watch?v=gwxdEECNpZY   3. Adidas...

‘โค้ก’ จัดกิจกรรม “Coke Let’s Join” ร่วมส่งความสุขซ่าให้ชาวไทยรับฟุตบอลโลก [PR]

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลโลก จัดงาน “Coke Let’s Join” เพื่อส่งต่อความสุขซ่า อุ่นเครื่องสร้างประสบการณ์ฟุตบอลโลก ให้เป็นฟุตบอลโลกของทุกคน ด้วยการเปิดตัวนวัตกรรมสุดเอ็กซ์คลูชีฟ การพิมพ์รูปถ่ายลงบนขวดโค้ก PET ครั้งแรกในประเทศไทย ณ ลานเซ็นทรัล คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นางประไพภักตร์ ไวเกิล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท...
- Advertorial - ADFEST 2020