Tag: Ericsson Mobility Report

อิริคสันพบเทรนด์คนใช้เน็ตเพิ่มในช่วง Covid-19 เพื่อ “เรียน-ดูแลสุขภาพ-ปรับตัวกับ New Normal” [PR]

อีริคสัน เปิดตัวเลขคาดการณ์จำนวนผู้ใช้ระบบเครือข่าย 5G ทั่วโลกภายในสิ้นปี 2020 จะสูงถึง 190 ล้านรายและจะเพิ่มเป็น 2.8 พันล้านราย ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะใช้เทคโนโลยีเซลลูล่าร์ผ่าน 5G เป็นอันดับสองรองจากเทคโนโลยี LTE และภายในปี 2568 จำนวนผู้ใช้ 5G จะเพิ่มเป็น 270 ล้านราย...
- Advertorial -