Tag: elonroad

ดูตัวอย่างสวีเดน-เยอรมนี ถ้าอยากจะมีรถยนต์ไฟฟ้า “ถนน” ต้องชาร์จไฟได้

ปัจจุบัน แม้ว่าระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าจะวิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ไมล์แล้วก็ตาม แต่การพัฒนา "ถนน" ที่สามารถชาร์จไฟให้กับรถยนต์ไฟฟ้าเหล่านั้นได้ ก็ยังมีความจำเป็น และสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากกว่าเหตุที่ต้องกล่าวเช่นนั้นเพราะการมีถนนที่รถสามารถชาร์จไฟได้ หรือ Electric Road นั้น จะช่วยลดขนาดของ "แบตเตอรี่" อุปกรณ์ที่มีราคาแพงที่สุด และจำเป็นที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลงมากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเอง การลดขนาดของแบตเตอรี่ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไม่จำเป็นต้องขุดหาลิเธียม และโลหะหนักอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่กันแบบมหาโหดเหมือนที่เป็นอยู่ถนนคอนเซ็ปต์ใหม่นี้กำลังเกิดขึ้นแล้วในเมืองลุนด์ ประเทศสวีเดน โดยจะมีจุดชาร์จไฟจะอยู่กลางถนน...
- Advertorial -