Tag: Digital Innovation

7 เรื่องต้องรู้ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เชื่อว่าหลายคนกำลังจับตาชมโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ขนาดใหญ่ที่ผสมผสานพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย ทำงาน และการพักผ่อนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว บนทำเลทอง ซอยสุขุมวิท 101 ติดรถไฟฟ้าปุณณวิถี มีพื้นที่ 43 ไร่ ที่ตอนนี้แล้วเสร็จไป 80% ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ เราไปดูกันว่าโครงการนี้มีอะไรชิคๆ โดนใจคนยุคดิจิทัลบ้าง1. ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แห่งแรกในไทยและแห่งเดียวที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้ครบทั้งที่ทำงาน...

“อสม. ออนไลน์” Digital Innovation ด้านสาธารณสุขเพื่อสังคมไทย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนโลกโซเชียลมีเดีย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ  ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การตรวจสอบความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลกลับทำได้ยาก เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ หลายครั้งที่ข้อมูลด้านสุขภาพถูกเผยแพร่ออกมาไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง และไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้  จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำข้อมูลไปใช้หรือบริโภคด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน AIS จึงได้พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ให้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานด้านสาธารณสุขสำหรับสื่อสารข้อมูลในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    (รพ.สต.) สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน รวมถึงกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม...
- Advertorial -