Tag: crowdflower

“ใคร ๆ ก็ใช้ AI” แต่ในแวดวงการตลาด มันสำเร็จจริงหรือ?

นักการตลาดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าในช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมาเผชิญความเปลี่ยนแปลงจากยุคดิจิทัลอย่างหนัก โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เข้ามา Disrupt รูปแบบการทำงาน ซึ่งการจะเอาชนะความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ อาจหมายถึงการรัดเข็มขัด ปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการหาตัวช่วยที่เหนือชั้นกว่าที่เคยมีมา และคำตอบอาจเป็นการชี้นิ้วไปยัง "ปัญญาประดิษฐ์" (AI) ที่หลายคนบอกว่ามันจะมาเปลี่ยนโลก และช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพอย่างที่ต้องการการปรับใช้ AI ของนักการตลาดจึงเริ่มขึ้น และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2016...