Tag: CRISPR

High Risk Hight Return! เรื่องสิว…มันสิวๆ “ดร.สมชาย” อยากเป็นองค์กร 100 ปี บุก BioTech...

เมื่อพูดถึงแบรนด์ “ดร.สมชาย” หลายคนคงจะนึกถึงผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยเฉพาะ “ยารักษาสิว” แต่วันนี้ ดร.สมชาย กำลังก้าวไปสู่ New Business ภายใต้การบริหารงานของทายาทรุ่นที่ 2 ที่นำดีพเทคโนโลยีทางชีวภาพที่เรียกว่า “จีโนม อีดิทติ้ง” (Genome Editing) มาใช้ในการรักษาโรคถึงระดับพันธุกรรม ตลอด 48 ปีที่ผ่านมา “ดร.สมชาย” มุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อผู้บริโภค โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผิวหน้า ออกมามากถึง...
- Advertorial -