Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: Creative Entrepreneur

ก้าวใหม่ ม.กรุงเทพ มุ่งผลิตนักศึกษาเป็น Creative Entrepreneur [PR]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จับมือ Babson College ร่วมสร้างหลักสูตรดีที่สุดในไทยเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมประกาศตัวเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนไทยชั้นนำรายแรกและรายเดียวที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตใหม่ให้เป็น Creative Entrepreneur “คิดแบบสร้างสรรค์ คิดแบบเจ้าของ”     อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปิดเผยว่า  ภายใต้ความโดดเด่นของ 2 สถาบันการศึกษาชั้นนำคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ได้ประสานความร่วมมือกับ Babson College สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่หนึ่งของโลกด้านการพัฒนาผู้ประกอบการติดต่อกัน...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR