Tag: Corporate Innovation Summit 2019

RISE ผลักดันไทยให้เป็น “Corporate Innovation Hub” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนโลก ด้วยนวัตกรรม [PR]

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RISE – Regional Corporate Innovation Accelerator สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาค ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรผ่าน 4 แพลตฟอร์มที่ RISE คิดค้นขึ้นมา เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่เกิดนวัตกรรมสามารถ สร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆกับประเทศและภูมิภาคในวงกว้างและพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผลจากการทำงานของ RISE ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ RISE เป็นสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
- Advertorial -