Tag: Conglomerate

จะเกิดอะไรขึ้น ! เมื่อธุรกิจสื่ออยู่ในมือนายทุนใหญ่ และเผยทางรอดทีวีดิจิตอลปี ’60

เป็นบิ๊กดีลในแวดวงธุรกิจที่น่าจับตามอง เมื่อกลุ่มทุนใหญ่อย่าง “กลุ่มสิริวัฒนภักดี” และ “กลุ่มปราสาททองโอสถ” เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจสื่อชื่อดัง“กลุ่มเจ้าสัวเจริญ” โดยบริษัท วัฒนภักดี จำกัด เข้าถือหุ้น “บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง” ที่มีทั้งธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ New Media – Event และธุรกิจทีวีดิจิตอล ในสัดส่วน 47.62% มูลค่ากว่า...