Tag: Chulabook

ยอดขายหนังสือลดลง “ศูนย์หนังสือจุฬาฯ” ปรับตัวอย่างไร จึงยังมีกำไรอยู่ได้

หากถามถึงร้านหนังสือในดวงใจของเหล่านักอ่าน เชื่อว่าจะต้องมีชื่อของ “ศูนย์หนังสือจุฬาฯ” ติดโผ ด้วยระยะเวลาให้บริการที่ยาวนานถึง 44 ปี ภายใต้การเป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการดำเนินกิจการในรูปแบบของวิสาหกิจ ที่ต้องเลี้ยงตัวเองคล้ายระบบธุรกิจเอกชน แม้จะไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุด แต่ต้องสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้Brand Buffet ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณทรงยศ สามกษัตริย์ กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารศูนย์หนังสือแห่งนี้มานานถึง 17 ปี ถึงสถานการณ์ของธุรกิจหนังสือในปัจจุบัน ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แข่งขันอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเช่นนี้ย้อนประวัติ...