Tag: CATALYST Ambassador

ถอดวิธีคิด CAT ถึงเวลาทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ สู่ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ

นับเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาสำหรับ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)” หรือ “CAT” ทั้งการต่อยอดสู่การให้บริการด้านดิจิทัลที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Cloud, IoT Solutions, IT Security และ Big Data จนถึงล่าสุดกับการยกเครื่องภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ ที่ไม่ใช่แค่การสลัดภาพจำการเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจเก่า ๆ ให้ทันสมัยขึ้นเท่านั้น...
- Advertorial -