Tag: Business card

6 กฏเหล็กต้องรู้ ก่อนทำ “นามบัตร”

 นามบัตร (business card) เป็นอีกหนึ่งช่องทางสะท้อนถึงแบรนด์หรือบริษัทหรือตัวตนได้   หากจะเป็นการดีถ้าหากไปงานอีเว้นท์แล้วทำให้คนประทับใจตั้งแต่แรกเจอครั้งแรกผ่านนามบัตร  มีคำแนะนำ Do's - Don'ts  ควร-ไม่ควรทำเกี่ยวกับนามบัตรดังนี้ Do's ควรทำ1. ทำง่ายๆเลือกฟ้อนต์ที่สามารถอ่านออกได้ง่ายๆ และใช้ขนาดนามบัตรปกติที่ทั่วไปใช้กัน    หลีกเลี่ยงการใช้สีแป๊ดๆถ้าหากคุณอยู่ในธุรกิจการเงินหรือที่ปรึกษา   สีพื้นที่แนะนำ คือ  สีขาว  สีเบจ  สีเทาอ่อน ขณะที่สีฟ้อนต์...
- Advertorial -