Tag: Brand Reputation

ผู้นำยุคใหม่ ต้องตาม Social Media ให้ทัน

ประโยชน์ของการใช้ Social Media ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ช่วยในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย แต่ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนได้อย่างแม่นยำและมีลีลามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในยามเกิดวิกฤติได้ดีอีกด้วยจากงานวิจัยที่มีชื่อว่า "C-Suite, Social Media, and Brand Reputation" จัดทำโดย BRANDfog บริษัทให้คำปรึกษาด้านโซเชียลมีเดียที่ช่วยในการให้คำปรึกษาบริษัทชั้นนำสำหรับการปรับรูปแบบเว็บไซต์มาแล้วมากมาย ชี้ว่า 3 ใน 4 ของผลสำรวจจากการสอบถามพนักงาน 500 คนในสหรัฐที่มาจากต่างบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม ต่างเชื่อว่าหากผู้บริหารระดับ...