Tag: BioPay

“7-11” เผยโฉมโมเดลใหม่ ใช้ระบบอัจฉริยะทั้งร้าน ไม่มีพนักงานคิดเงิน-สแกนมือชำระเงิน

ยักษ์ใหญ่ธุรกิจร้านสะดวกซื้ออย่าง “เซเว่น อีเลฟเว่น” (7-Eleven) ในประเทศเกาหลีใต้ เผยโฉมโมเดลต้นแบบ “Smart Convenience Store” แห่งแรกของเซเว่นฯ ทั่วโลก ที่อาคาร Lotte World Tower ภายใต้ชื่อ “7-Eleven Signature” ภายในใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ทั้งร้าน...
- Advertorial -