Tag: BIODIVERSITY

4 โปรเจกต์ต้นแบบญี่ปุ่น พลิก “เมือง” ให้ “เขียว” คืนสมดุลโลกให้คน-สัตว์อยู่ร่วมกันได้

นับวันพื้นที่ "สีเขียว" หรือ พื้นที่ป่า ที่เป็นต้นกำเนิดของความสมดุลในระบบนิเวศน์ เริ่มจะหร่อยหรอไปทุกขณะ เนื่องจากถูกแปลงสภาพให้กลายเป็น "เมือง" มากขึ้น ทั้งบ้านเรือน ห้างสรรพสินค้า ตึกสำนักงาน หรือแม้กระทั่ง ถนนหนทาง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่านั้นเป็นผลมาจากความเจริญของ "สังคมเมือง" ต้องขยายออกไปรอบๆ  แต่การขยายตัวออกไปจะทำให้ความ "เขียว" นั้นยังคงความเขียวและไม่กระทบสมดุลย์มากนัก คงเป็นหน้าที่ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ที่ต้องนำไปหาทางออกให้ได้เช่นกันครั้งนี้ทีม Brand Buffet...