Tag: Big Sale

ไทยแอร์เอเชีย จัดหนักโปรโมชั่น Big Sale 3 ล้านที่นั่ง !

กลับมาแล้วกับแคมเปญที่ทุกคนเฝ้ารอ แอร์เอเชีย และแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จัดโปรโมชั่น Big Sale ราคาเริ่มต้นที่ 0 บาท ต่อเที่ยว (ไม่รวมค่าดำเนินการ) จำนวน 3 ล้าน ที่นั่ง ทั้งเที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอเอเชีย เอ็กซ์ ผู้โดยสารสามารถเลือกเที่ยวบินของทั้งแอร์เอเชียและแอร์เอเชีย เอ็กซ์ รวมทั้งหมด120 เส้นทางใน 24...
- Advertorial -