Tag: Betagro 50th

เบทาโกร ปล่อยบิ๊กแคมเปญครบรอบ 50 ปี ตอกย้ำ “คุณภาพ” ไม่ดีจริง ไม่ส่งถึงมือผู้บริโภค

“You are what you eat”  หรือ “คุณกินอย่างไรเข้าไป คุณก็จะได้อย่างนั้น” คนเราทุกคน ล้วนแล้วแต่อยากมีสุขภาพดี เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการจะมีสุขภาพดี 70% มาจากอาหารการกิน และอีก 30% มาจากการออกกำลังกาย นี่เป็นหลักความเป็นจริงที่คนส่วนใหญ่รู้ !!แต่ทำไมทุกวันนี้ “กลุ่มโรค NCDs” (Non-Communicable diseases) หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า...
- Advertorial -