Tag: Bendix Take a Brake

ผ้าเบรก Bendix ส่ง App “Bendix Take a Brake” สร้างแบรนด์ครองใจผู้บริโภค [PR]

นายประพัฒน์ อัศวาดิศยางกูร  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาค บริษัท เอฟ เอ็ม พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ส่ง Application "Bendix Take a Brake" สำหรับโทรศัพท์ ระบบ Android และ ISO     สร้างการรับรู้ แบรนด์ พร้อมสัมผัสประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ผ้าเบรก Bendix รุ่นต่าง ๆ ผ่าน Application เกมส์ดังกล่าว โดยสำหรับในปี 2556 นี้ ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ก็ยังคงนำกลยุทธ์การตลาดด้าน Motor Sport มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาด ที่ยังคงให้ความสำคัญมาโดยตลอด...