Tag: BanpuNEXT

“บ้านปู เน็กซ์” จัดโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง” นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า “มูฟมี” รับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 ส่งกลับบ้านฟรีอย่างปลอดภัย [PR]

เพราะเราห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัย ‘บ้านปู เน็กซ์’ จับมือ ‘UMT’ จัดโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ ภารกิจภายใต้กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’ (MuvMi) ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว พาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย นำร่องให้บริการโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง...
- Advertorial -