Tag: AP DESIGN LAB

เจาะลึกดีไซน์เบื้องหลังโปรเจ็กท์ Space Scholarship ของ AP กับโจทย์การครีเอท “พื้นที่” เพื่อหลอมรวมทุกความแตกต่าง

หลังจากที่ BrandBuffet เคยนำเสนอแนวคิดเบื้องหลังโครงการ  AP: Space Scholarship ซึ่งตั้งใจมอบ "พื้นที่" เป็นทุนการศึกษากับน้องๆ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ให้มาอาศัยในโครงการคอนโดมิเนี่ยมของ AP ซึ่งสาธารณูปโภคครบถ้วน การเดินทางสะดวกสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม รวมทั้งสภาพแวดล้อมอื่นๆ ภายในโครงการเอื้อกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในครั้งนี้ BrandBuffet ขอพาท่านผู้อ่านไปเปิดห้องของน้องๆ ในโครงการนี้ เพื่อดูแนวคิดเบื้องหลังดีไซน์ ที่มองถึงข้อจำกัดในอนาคต ที่พื้นที่ในเมืองมีจำกัด...
- Advertorial -