Tag: Analytic Team

จับเข่าคุย TrueMove H อนาคตโอเปอเรเตอร์ กับการคว้ารางวัล 4G ดีที่สุดในไทย จาก nPerf

แม้ว่าประเทศไทยจะมีโอเปอเรเตอร์ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลักๆ อยู่ 3 ราย แต่ภาวะการแข่งขันกลับไม่ได้น้อยลง  ตรงกันข้ามการแข่งขันกลับดุเดือดและเข้มข้น โดยเฉพาะการแข่งกันในด้านคุณภาพการให้บริการของเครือข่าย  ที่ทั้งเร็ว แรง และครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน ยิ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ไม่ได้ใช้โทรศัพท์สำหรับบริการ Voice  เป็นหลัก  แต่ใช้ด้าน Data เป็นหลัก โดยเฉพาะการเสพคอนเทนต์รูปแบบต่างๆ จากเว็บไซต์​ YouTube รวมถึงการเล่นเกม  ประเด็นเรื่องคุณภาพของการให้บริการด้านดาต้า  จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดสำคัญของโอเปอเรเตอร์ ...

LATEST POST

MOST POPULAR