Tag: แอสตร้าเซนเนก้า

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้ว เตรียมพร้อมส่งมอบล็อตแรกเร็วๆ นี้ [PR]

แอสตร้าเซนเนก้า เผยผลการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ส่งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการในยุโรปและสหรัฐอเมริกาผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นความคืบหน้าของการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าในประเทศไทย เริ่มต้นจาก โรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า จากนั้นในสัปดาห์ต่อมา วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ องค์ประกอบทางเคมีและความปลอดภัย...

แอสตร้าเซนเนก้า เผยคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของสยามไบโอไซเอนซ์ ยืนยันส่งมอบวัคซีนให้คนไทยตามกำหนด มิถุนายนนี้ [PR]

แอสตร้าเซนเนก้าเผย การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ยืนยันพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรกที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ให้แก่รัฐบาลไทยตามกำหนดภายในเดือนมิถุนายนนี้สยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย. ในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศรับรองสยามไบโอไซเอนซ์เป็นโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว ซึ่งจากการสนับสนุนของอย.และรัฐบาลไทยส่งผลให้การผลิตวัคซีนคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผน ขณะนี้ ทั้งสองบริษัทกำลังเร่งผลิตวัคซีนและจะทยอยส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยเพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนต่อไปโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์แห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและการผลิตในระดับสากลมากมาย อาทิ GMP, ISO9001, ISO17025 และ ISO13485 จึงได้รับคัดเลือกจากแอสตร้าเซนเนก้าให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย และอีก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้ว แอสตร้าเซนเนก้ายังให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์...

แอสตร้าเซนเนก้า เผยความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของสยามไบโอไซเอนซ์ ยืนยันสามารถส่งมอบวัคซีนให้คนไทยได้ทันตามกำหนดในเดือนมิถุนายนนี้ [PR]

แอสตร้าเซนเนก้าเผย การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ยืนยันพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรกที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ให้แก่รัฐบาลไทยตามกำหนดภายในเดือนมิถุนายนนี้สยามไบโอไซเอนซ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย. ในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศรับรองสยามไบโอไซเอนซ์เป็นโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว ซึ่งจากการสนับสนุนของอย.และรัฐบาลไทยส่งผลให้การผลิตวัคซีนคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามแผน ขณะนี้ ทั้งสองบริษัทกำลังเร่งผลิตวัคซีนและจะทยอยส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยเพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนต่อไปโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์แห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและการผลิตในระดับสากลมากมาย อาทิ GMP, ISO9001, ISO17025 และ ISO13485 จึงได้รับคัดเลือกจากแอสตร้าเซนเนก้าให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประเทศไทย และอีก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้ว...

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลทางคลินิก ระยะที่ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา [PR]

ผลการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในสหรัฐอเมริกาของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า หรือ AZD1222 พบว่าวัคซีนมีประสิทธิผล 79% ในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และมีประสิทธิผล 100% ในการป้องกันการเกิดโรครุนแรงและการป่วยในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิจัยถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนในอาสาสมัคร 32,449 ราย ซึ่งพบผู้ติดเชื้อแบบแสดงอาการของโควิด-19 จำนวน 141 ราย โดยเป็นการทดสอบแบบสุ่มในอัตราส่วน 2:1 ระหว่างการให้วัคซีนกับยาหลอกประสิทธิผลของวัคซีนมีความเสถียรในทุกกลุ่มเชื้อชาติและอายุ และมีข้อสังเกตว่า ในอาสาสมัครอายุ...

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรกของไทย [PR]

ประเทศไทยได้เริ่มต้นใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือคนแรกของประเทศไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ในผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการยืนยันว่ามีความปลอดภัยและสามารถป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด-19 เมื่อเว้นระยะเวลาในการให้วัคซีนเข็มแรกและเข็มที่สองห่างกันตั้งแต่ 4-12 สัปดาห์ โดยสามารถป้องกันอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรืออาการป่วยในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ 22 วันหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการยืนยันว่าผู้รับวัคซีนมีความสามารถในการทนต่อผลข้างเคียงได้ดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยจากโรคโควิด-19 โดยหลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว...

แอสตร้าเซนเนก้ารักษาพันธสัญญาอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะยับยั้งโรคระบาดด้วยการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซเนก้าอย่างทันท่วงที [PR]

 การขนส่งวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าซึ่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นหนึ่งในวัคซีนชุดแรกในเอเชีย-แปซิฟิก ที่ลำเลียงมาก่อนกำหนดเดิมที่วางไว้ในไตรมาสที่ 2 สืบเนื่องจากภารกิจของรัฐบาลไทยที่ได้สนับสนุนการผลิตวัคซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพันธกิจนี้จะส่งสัญญาณความเชื่อมั่นไปยังประชาชนชาวไทย ว่ากระบวนการต่อสู้กับโรคระบาดกำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องแอสตร้าเซนเนก้าใคร่ขอชี้แจงว่า ถึงแม้ขณะนี้วัคซีนจะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว แต่การนำออกใช้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าผ่านกระบวนการยืนยันคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน วัคซีนของเราแต่ละชุดผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ กว่า 60 ครั้ง ตลอดเส้นทางจากการผลิตถึงการฉีด นอกจากนั้น แอสตร้าเซนเนก้ายังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของวัคซีน ได้มาตรฐานที่วางไว้สำหรับประชาชนไทย การดำเนินการอย่างเคร่งครัดนี้มีไว้เพื่อตอกย้ำให้ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนของเรามั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานสูงสุดเช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ของแอสตร้าเซนเนก้าตามกำหนดการ วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าชุดนี้จะผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม...
- Advertorial -