Tag: เดินขึ้นบันได

New Normal ของ “โตเกียวทาวเวอร์” เดินเท้าขึ้น-ลง บันได 1,200 ขั้น ถึงจะเห็นวิวที่ Main Deck

ใครจะไปโตเกียวทาวเวอร์ช่วงนี้ อาจต้องเตรียมกล้ามเนื้อขาให้พร้อม เพราะหลังจากที่ปิดตัวเพราะพิษไวรัส Covid-19 มานานสองนาน ทันทีที่เปิดหอคอยรอบใหม่ โตเกียวทาวเวอร์ก็มาพร้อมกฎเหล็กนั่นคือ ผู้ที่ต้องการขึ้นไปชมวิว ต้อง "เดินเท้า" ขึ้นไปเท่านั้นโดยการประกาศนี้มีขึ้นผ่านเว็บไซต์ของโตเกียวทาวเวอร์ที่นำเสนอการเดินขึ้นบันไดเพื่อไปชมวิวให้เป็นความท้าทายแทน ส่วนลิฟต์ที่มีนั้น จะเก็บเอาไว้สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการเป็นหลัก (มีการจำกัดจำนวนผู้ที่จะขึ้นลิฟต์ในแต่ละครั้งด้วย)นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ยังบอกตัวเลขของขั้นบันไดให้เตรียมใจกันแต่เนิ่น ๆ ว่ามีถึง 600 ขั้นเลยทีเดียว (ถ้านับรวมขาลงด้วยก็จะเท่ากับ 1,200 ขั้นเท่านั้นเอง) โดยอีเวนท์ดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันนี้...
- Advertorial -