Tag: อสม.

สาธารณสุข ร่วมมือ Airbnb จัดที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์-อสม.สู้ภัยโควิด-19 [PR]

จากที่ Airbnb ขยายแนวคิดริเริ่มในโครงการจัดหาที่พักแก่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าทั่วโลกมายังประเทศไทย ล่าสุดได้ประกาศความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนับเป็นการร่วมมือครั้งแรกเพื่อมอบที่พักปลอดภัยและสะดวกสบายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศขณะที่พวกเขากำลังปฏิบัติหน้าที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19ในความร่วมมือกันครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ Airbnb จะทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาที่พักที่บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเข้าถึงได้สะดวก ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดหลักอื่นๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังประสานกับโรงพยาบาลภาครัฐและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบถึงโครงการและใช้บริการที่พักในโครงการดังกล่าวได้ล่าสุด เจ้าของที่พัก Airbnb ในประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการและมอบที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แล้วกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ...

สมหวังเงินสั่งได้ มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่ อสม. อัดโปรโมชั่น 60 วัน พักก่อน… ผ่อนทีหลัง สู้โควิด-19 [PR]

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ประธานกรรมการบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า พวกเรามุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้ ที่สำคัญเรายังเดินหน้าด้วยแนวคิดหลักว่าคนไทยต้อง “สมหวังไปด้วยกัน” โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเงินสดมาหมุนเวียนในการใช้ชีวิต ณ สถาณการณ์ตอนนี้  มีโปรโมชั่นพิเศษ 60 วัน พักก่อน...ผ่อนทีหลัง รับเงินกู้ไปใช้ก่อน หลังจาก 60 วันแล้วค่อยเริ่มผ่อนคืนงวดแรก  พร้อมกับเปิดตลาดนัดสมหวังออนไลน์...

“อสม. ออนไลน์” Digital Innovation ด้านสาธารณสุขเพื่อสังคมไทย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บนโลกโซเชียลมีเดีย ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ  ซึ่งปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การตรวจสอบความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลกลับทำได้ยาก เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ หลายครั้งที่ข้อมูลด้านสุขภาพถูกเผยแพร่ออกมาไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริง และไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้  จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นำข้อมูลไปใช้หรือบริโภคด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน AIS จึงได้พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ให้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานด้านสาธารณสุขสำหรับสื่อสารข้อมูลในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    (รพ.สต.) สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน รวมถึงกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม...
- Advertorial -