Tag: บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด

ออลไทยแท็กซี่ มอบรางวัล“คนขับเกรด A” เสริมสร้างขวัญกำลังใจคนขับรถแท็กซี่คุณภาพ เริ่ม ก.ค.นี้ [PR]

บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด จัดโครงการ “คนขับเกรด A” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนายกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านระเบียบมีวินัย ความสะอาด ความปลอดภัย และมีการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยการมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงานขับรถแท็กซี่ที่มีประวัติการทำงานดี ปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดมอบรางวัลทุกเดือน เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เปิดเผยระหว่างการอบรางวัลโครงการคนขับเกรด A ว่า โครงการนี้เป็นนโยบายบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร...