Tag: บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฟิลิปส์ ชวนส่งต่อ “แสงแห่งโอกาส” สร้างความเท่าเทียม สร้างอนาคตให้น้องๆ

“โอกาส” นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของใครก็ตาม  ทว่าการได้มาซึ่ง โอกาส ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน โดยเฉพาะหากเป็นโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา ก็จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการมองจากมุมของฝ่ายที่เป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับ เพราะ “โอกาสทางการศึกษา” ถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างพื้นฐานอนาคตที่ดีให้กับทุกชีวิต การมีส่วนได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้อื่น จึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดอนาคตที่ดีให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อีกทางหนึ่งขณะที่อุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน  ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ ชุดนักเรียน หรือแค่เรื่องของทุนการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขาดสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ และเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องของแสงสว่างที่อาจไม่พอเพียง หรือในบางครั้งหลอดไฟที่ติดภายในอาคารเรียนอาจให้แสงที่ด้อยคุณภาพ มีส่วนในการทำลายสุขภาพสายตาของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ...
- Advertorial -