ฟิลิปส์ ชวนส่งต่อ “แสงแห่งโอกาส” สร้างความเท่าเทียม สร้างอนาคตให้น้องๆ

“โอกาส” นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของใครก็ตาม  ทว่าการได้มาซึ่ง โอกาส ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน โดยเฉพาะหากเป็นโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา ก็จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นการมองจากมุมของฝ่ายที่เป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับ เพราะ “โอกาสทางการศึกษา” ถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างพื้นฐานอนาคตที่ดีให้กับทุกชีวิต การมีส่วนได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้อื่น จึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดอนาคตที่ดีให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง

- Advertisement -

ขณะที่อุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน  ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อจำกัดในเรื่องของอุปกรณ์การเรียน สมุด หนังสือ ชุดนักเรียน หรือแค่เรื่องของทุนการศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขาดสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ และเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องของแสงสว่างที่อาจไม่พอเพียง หรือในบางครั้งหลอดไฟที่ติดภายในอาคารเรียนอาจให้แสงที่ด้อยคุณภาพ มีส่วนในการทำลายสุขภาพสายตาของผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นๆ ได้

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่าง ที่มีเป้าหมายหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน รวมทั้งถือโอกาสแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุดอย่าง “ฟิลิปส์ แอลอีดี…ถนอมสายตา”  บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  จึงจัดตั้งโครงการ “แสงแห่งโอกาสและความห่วงใย (Light for the Bright Future)” จัดจำหน่ายแพ็คเกจพิเศษ “แพ็คเพื่อน้อง” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดจำหน่ายมอบให้องค์กรยูนิเซฟ นำไปต่อยอดโครงการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนยากไร้อีกด้วย

โอกาสนี้ ฟิลิปส์ยังได้จัดทำภาพยนตร์สั้นบนโลกออนไลน์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  โดยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เติมเต็มและร่วมแบ่งปันโอกาสดีๆ ให้กับเด็กเหล่านี้ได้ ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์แอลอีดี ถนอมสายตา แพ็คพิเศษที่จัดทำขึ้นมา ซึ่งนอกจากมีส่วนมอบโอกาสและอนาคตให้เด็กๆ แล้ว ยังช่วยปกป้องและดูแลสุขภาพสายตาของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงสุขภาพดวงตาผู้ใช้งานเป็นหลัก  จึงพัฒนาคุณภาพแสงให้ช่วยถนอมสายตา ด้วยนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก  และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยต่อดวงตา (Eye Safety) IEC 62471 ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพสายตาตลอดระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งช่วยประหยัดพลังงานด้วย

และเพื่อตอกย้ำว่าปัญหาเรื่องแสงสว่างที่ไม่มีคุณภาพส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพสายตา ฟิลิปส์จึงได้เปิดเผยผลวิจัยที่ทำการสำรวจจากผู้บริโภคกว่า 8 พันคน ใน 11 ประเทศ ซึ่งพบว่าปัญหาเรื่องสายตาเป็นปัญหาที่ผู้ปกครองในเอเชียกังวลมากที่สุดถึง 52%  โดย 83% ของผู้ปกครองชาวไทยเห็นตรงกันว่าสามารถช่วยลดปัญหาสายตาสั้นได้ แต่จากผลสำรวจกลับพบว่ามีเพียง 42%  ที่เลือกใช้แสงไฟที่อ่อนโยนต่อดวงตา และมีเพียง  32% เท่านั้นที่นึกถึงความนุ่มนวลของแสงเวลาซื้อหลอดไฟ  ดังนั้น ฟิลิปส์แอลอีดีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและถนอมสายตา

ผู้สนใจร่วมเป็นหนึ่งในผู้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้เด็กๆ ในพื้นที่ขาดแคลน สามารถร่วมสนับสนุนผ่านการซื้อหลอดฟิลิปส์แอลอีดี  “แพ็คเพื่อน้อง” ที่จัดทำเป็นแพ็คเกจพิเศษให้เลือกตามการใช้งานถึง 5 รุ่น  ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560 นี้

ติดตามรายละเอียด เพื่อร่วมเติมเต็มและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ให้เติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็ง เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้าได้จาก   https://www.facebook.com/PhilipsLightingThailand/posts/1679588378719115

#LightForTheBrightFuture

#PhilipsLED

#EyeComfort