Tag: นนทวัฒน์ พุ่มชูศรี

ฟัง! Accenture แนะ 3 ทางรอด “ธุรกิจ” ในปี 2020 ถ้าวันนี้ไม่ปรับ ก็ไม่เหลือที่ยืนอีกต่อไป

หลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพการปรับตัวของหลายองค์กรเพื่อให้รอดพ้นเอื้อมมือการเปลี่ยนแปลง แต่ก็มีหลายองค์กรธุรกิจที่ยังคงยึดฐานที่มั่นและกรอบความคิดแบบเดิมๆ ไม่ว่าโลกธุรกิจจะหมุนเร็วขนาดไหน หรือคู่แข่งจะเข้ามาประชิดตัวอย่างไร แต่ในปี 2020 หากผู้ประกอบการยัง “ไม่” ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ อาจจะล้มทั้งยืน หรือถูกธุรกิจที่ปรับตัวได้ก่อนกลืนไม่รู้ตัวนี่เราไม่ได้ขู่! เพราะโลกธุรกิจวันนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายและไม่แน่นอน “หนักข้อ” ขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกัน แม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ที่ปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรยังไม่อาจต้านทานอำนาจการเปลี่ยนแปลงได้ แล้วองค์กรที่ยังยึดติดกับการทำธุรกิจดั้งเดิม จะไปต่อได้อย่างไร ดังนั้น หากไม่อยากเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ไปไม่รอด มีแนวทางอะไรบ้างที่จะช่วยให้ธุรกิจรอดพ้นและเติบโตต่อไปได้ มาดูบทวิจัย Make...
- Advertorial -