HomePR NewsSC Asset จับมือ 3 พันธมิตร ปล่อยโปรเจกต์ใหม่ฉลองวันแห่งครอบครัว กับ ‘The Present is Present’ Mindful Family Toolbox เครื่องมือฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันอารมณ์ของเด็กวัย 3-8 ปี

SC Asset จับมือ 3 พันธมิตร ปล่อยโปรเจกต์ใหม่ฉลองวันแห่งครอบครัว กับ ‘The Present is Present’ Mindful Family Toolbox เครื่องมือฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันอารมณ์ของเด็กวัย 3-8 ปี

แชร์ :

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง และ มีนวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาแบรนด์ For Good Mornings ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี จับมือ มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ MAPPA และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปล่อยโปรเจกต์ใหม่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันในครอบครัว จัดทำกล่อง ‘The Present is Present’ Mindful Family Toolbox ขึ้น ให้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ผู้ปกครอง กับเด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านอารมณ์ และจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่ครอบครัวที่มีเด็กช่วงอายุ 3-8 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้น จึงเหมาะสมที่ให้เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์และการจัดการอารมณ์ พร้อมมอบเป็นของขวัญในวันครอบครัว ปี 2567 ให้แก่ พนักงาน ลูกค้า ตลอดทั้งปีนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก Head of Corporate Brand and Communications, SC Asset กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของเอสซีฯ ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้คนว่า “ปีนี้ SC ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 นอกจากจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยแล้ว เรายังมุ่งมั่นการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน และ สังคม โปรเจกต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของ SC ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การฝึกสติ หรือ Mindfulness Practice โดยเฉพาะในเด็ก ๆ ยังไม่ได้เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลาย เรามองว่าถ้าครอบครัวให้ความสำคัญตั้งแต่ในวัยเด็กก็จะส่งเสริมให้เด็กมีวุฒิภาวะทางด้านสติอารมณ์ที่เข้มแข็งในอนาคต”

ด้านนางสาวกัญญ์ชลา เดชานุภาพฤทธา Managing Director มูลนิธิไทยคม กล่าวถึงโปรเจกต์ในปี 2567 ของมูลนิธิฯ ว่า “เราอยากให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยแรกที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข มีคุณภาพ และเท่าทัน แต่ก่อนจะไปจุดนั้น พ่อแม่ต้องเท่าทันตัวเองก่อน ถ้าตัดสินลูกจากประสบการณ์หรือมุมมองของตัวเอง เราอาจจะหลงลืมความเป็นมนุษย์ในตัวลูก ลูกมีความรู้สึกและความต้องการเป็นของตัวเอง และถ้าเราพอทันเห็นจุดนี้ เราจะเคารพความเป็นมนุษย์ของลูกมากขึ้น ทางมูลนิธิไทยคมคาดหวังว่ากล่องนี้จะเป็นเครื่องมือพาพ่อแม่ให้เกิดบทสนทนากับลูกได้มากยิ่งขึ้น”

ภายในกล่อง ‘The Present is Present’ Mindful Family Toolbox เป็นกิจกรรมฝึกการรู้เนื้อรู้ตัวร่วมกันในครอบครัว ผ่าน 4 กลุ่มเครื่องมือ ได้แก่ The Feeling (รู้ความรู้สึก) The Focusing (รู้จดจ่อ ใส่ใจ) The Breathing (รู้ลมหายใจ) The Grounding (รู้ผัสสะ หยั่งรากมั่นคง) เครื่องมือทั้ง 4 กลุ่มนี้ คือหัวใจสำคัญของ Mindfulness หรือ ‘การมีสติรู้เนื้อรู้ตัว’ ซึ่งเป็นเครื่องมือแห่งใจที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึง ‘ปัจจุบันขณะ’ ผ่าน ‘การเล่น’ โดยมีผู้ใหญ่ทำหน้าที่สนับสนุนและประคับประคอง พร้อมร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภายในที่จะกลายเป็นทักษะติดตัวเด็กๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นของขวัญที่เสริมสร้างครอบครัวให้แข็งแรงขึ้นแล้ว ยังสามารถมอบเป็นของขวัญให้แก่ได้ในทุกวาระโอกาสตลอดทั้งปีได้ด้วย


แชร์ :

You may also like