Homescorpio dating scorpioทำไม?….ในยุคที่ AI ครองโลก เซ็นทรัล รีเทล จึงยังคงความเป็นเบอร์หนึ่งธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไทย

ทำไม?….ในยุคที่ AI ครองโลก เซ็นทรัล รีเทล จึงยังคงความเป็นเบอร์หนึ่งธุรกิจค้าปลีกค้าส่งไทย


คุณญนน์ โภคทรัพย์

ท่ามกลางการแข่งขันในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ตั้งแต่เรื่องของบุคลากร รูปแบบการดำเนินงาน ไปจนถึงปัจจัยการผลิต ทุกอย่างล้วนส่งผลให้ Landscape ของการแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในภาคค้าปลีก ค้าส่ง และบริการต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

บนความท้าทายของ “ค้าปลีกค้าส่งยุคใหม่” ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Era Of AI เทคโนโลยีกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ…จะดีแค่ไหนหากเราสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายๆ แค่ “สัมผัสหน้าจอ” ก็สามารถสั่งซื้อสินค้า เลือกวิธีการชำระเงิน และรอรับสินค้าที่หน้าประตูบ้านได้ทันที  สิ่งนี้กลายมาเป็นโจทย์สำคัญให้ภาคธุรกิจต้องเดินเกมครั้งใหม่ โดยผสานการช้อปปิ้งทั้ง Online และ Offline หรือที่เรียกว่า OMNI-Channel เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวมากที่สุด

แต่ปัจจุบันแค่ OMNI-Channel อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแล้ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ “เซ็นทรัล รีเทล” หรือ CRC ในฐานะพี่ใหญ่ เร่งปรับตัวตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการประกาศเดินหน้าสู่  The New Era of Brilliance กับวิสัยทัศน์ CRC OMNI-Intelligence เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บนคอนเซ็ปต์ของ Leading Excellence and Advancing Sustainability หรือการบริหารธุรกิจทุกกลุ่มของเซ็นทรัล รีเทล ให้ยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติ

 

CRC

คุณญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีส่งผลต่อภาพรวมการแข่งขัน ทำให้ปัจจุบัน CRC ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่เพียงธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเท่านั้น หากแต่ยังนำจุดแข็งของบริษัทมาเสริมแกร่งแพลตฟอร์มและอีโคซิสเต็ม เพื่อสร้าง New Growth และก้าวสู่การเป็น Beyond Retail ที่ต้องการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนตั้งแต่พนักงาน พาร์ทเนอร์ คู่ค้าไปจนถึงลูกค้าผ่านการร่วมมือภายในอีโคซิสเต็มเดียวกัน ให้เติบโตไปด้วยกัน

การก้าวสู่บทบาทด้านดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่ หากย้อนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมา CRC เป็นธุรกิจรายแรกที่มีการปรับตัวด้าน OMNI-Channel ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และขยายธุรกิจต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนระยะยาว จนกลายเป็นก้าวใหม่ของ CRC ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนบทบาทของการดำเนินธุรกิจ และทำให้ OMNI-Channel ล้ำยิ่งขึ้นไปอีก สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การเข้าถึงลูกค้า การสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก รวดเร็ว ไร้รอยต่อ และ Personalized มากยิ่งขึ้น 

 

ถอดรหัสกลยุทธ์ 5R รับมือการแข่งขันสู่การเป็น “CRC OMNI-Intelligence”

การแข่งขันในยุคของ Era Of AI ที่เทคโนโลยีมีผลต่อรูปแบบการแข่งขัน ทำให้ CRC ต้องเดินหน้าแผนงานอย่างรอบด้าน โดยยกระดับธุรกิจให้กลายเป็น “CRC OMNI-Intelligence” ซึ่งนำ AI เข้าไปผสานในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การ Integrate AI ให้เข้ากับ HI (Human Intelligence) เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าเดิม เปรียบเหมือนมี Expertise at your fingertip รวมถึงการสร้าง Impact ที่มุ่งเน้นทั้งด้าน Profit และ Planet ไปจนถึงการขยายอีโคซิสเต็มจาก B2C สู่ B2B อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีกลยุทธ์ 5R เป็นหัวใจสำคัญ ประกอบด้วย

 

CRC OMNI-Intelligence 5R

 

  1.  Revolutionise Core Strength คือ การยกระดับความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักใน Multi-Format, Multi-Category และ Multi-Market โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง รวมถึงการยกระดับเรื่อง Synergy และการทำ M&A เพื่อเพิ่ม Value ในระยะยาวให้กับธุรกิจ
  2. Reinforce Financial Resilience คือ การทำให้สถานภาพทางการเงินมีความแข็งแกร่ง และมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น และมีความยืดหยุ่นทางด้านการเงิน บนหลักการบริหาร 3C (Cash, Cost, Capex)
  3. Reinvent Beyond Retail คือ การต่อยอดธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจค้าปลีก เช่น การเข้าไปเป็นส่วนสำคัญใน Community ต่างๆ ในแต่ละ Category เพื่อสร้าง Network และ Value ในระยะยาวให้กับธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงการขยายอีโคซิสเต็มจาก B2C สู่ B2B อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้า Scale up อย่างต่อเนื่อง
  4. Reimagine Human Capital คือ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ด้วยการรวม Intelligence ของ AI และ HI เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อขยายขีดความสามารถในการทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มออมนิแชแนลแบบทวีคูณ ซึ่ง CRC ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย เช่น การใช้ AI ช่วยคัดสรรคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด พัฒนาระบบ Search Engine ที่ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าได้ตรงใจยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเลือกส่วนลดให้ตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้ามากที่สุด และในอนาคตจะมีการพัฒนา Chatbot อัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงนำดาต้ามาช่วยแผนก HR คัดเลือกผู้สมัครให้ตรงคุณสมบัติที่ตามหายิ่งขึ้น
  5. Rally Green Impact คือ การยกระดับการทำ Green Transition ด้วยการผนึกกำลังทั้งภาครัฐ เอกชน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ มาร่วมมือกันแก้ปัญหา Climate Change เพื่อไม่ให้เกิด Climate Crisis โดยการลดการใช้พลังงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโลกสีเขียว เพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง

 

AI กับการต่อยอด 4 กลุ่มธุรกิจสู่การเติบโตแบบยั่งยืน 

ทั้ง 5 กลยุทธ์จะทำให้ CRC กลายเป็นผู้นำที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้ครบจบสมบูรณ์และยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในปี 2567 ดังนี้

1.กลุ่มแฟชั่น : การพัฒนาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แฟล็กชิปสโตร์ สาขาชิดลม สู่การเป็น World Class Luxury Destination รวมถึงการขยายสาขาเพิ่ม 2 แห่ง พร้อมรีโนเวทและอัพเกรดห้างอีก 4 แห่ง ตลอดจนมีแผนเพิ่มแบรนด์ชั้นนำระดับโลก และนำแบรนด์ในไทยขยายไปยังเวียดนาม

2.กลุ่มฟู้ด : เดินหน้าขยาย GO Wholesale อีก 7 สาขา เพื่อให้เป็นจุดหมายใหม่สำหรับทุกๆ คน เป็น The New Choice For All สำหรับลูกค้า ผู้ประกอบการ และพาร์ทเนอร์ทุกคน นอกจากนี้ยังมีแผนขยายสาขา Tops รวม 10 สาขาในไทย สำหรับประเทศเวียดนาม มีแผนเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต GO! 3 สาขา และ go! (มินิ โก!) อีก 9 สาขา ซึ่งถือเป็น Winning Format ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

3.กลุ่มฮาร์ดไลน์ : เดินหน้าขยายสาขาไทวัสดุ 9 สาขา พร้อมรีโนเวทอีก 4 สาขา และได้ทรานส์ฟอร์มเหงียนคิมในเวียดนามให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

4.กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ : ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ได้พัฒนาและปรับปรุงสาขาอย่างต่อเนื่อง ส่วนศูนย์การค้า GO! ในเวียดนาม มีแผนขยายอีก 3 สาขา โดยตั้งเป้าปิดปี 2567 ด้วยจำนวน 42 สาขา ครอบคลุม 42 จังหวัด จาก 63 จังหวัดทั่วประเทศ

จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจเดินหน้าขยายสาขาและแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางการแข่งขันในภาคค้าปลีกค้าส่งที่รุนแรงแล้ว CRC ยังปรับตัวแบบ 360 องศา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เรียกว่าเป็นการก้าวเข้าสู่โลกของการแข่งขันในธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่ไม่ใช่ตอบโจทย์ความต้องการเพียงด้านเดียว หากแต่เป็นการบูรณาการประสบการณ์รอบด้านเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในโลกแห่งดิจิทัลและเทคโนโลยีที่แท้จริง

 

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE


You may also like