HomePR Newsศุภาลัย สร้างดีเพื่อสังคม ส่งมอบงานปรับปรุงห้องน้ำ และตู้กดน้ำดับร้อนให้ชาวแม่ริม จ.เชียงใหม่ [PR]

ศุภาลัย สร้างดีเพื่อสังคม ส่งมอบงานปรับปรุงห้องน้ำ และตู้กดน้ำดับร้อนให้ชาวแม่ริม จ.เชียงใหม่ [PR]

แชร์ :

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายณัฐพล แสนคำมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยพนักงานโครงการ ศุภาลัย ทัสคานี ดอนแก้ว-แม่ริม ส่งมอบงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน มูลค่า 290,000 บาท ให้แก่นายสุภกิจ หน่อสุวรรณ์ เจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินเชียงใหม่ สาขาแม่ริม อีกทั้งมอบตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น เพื่ออำนวยความสะดวกและดับกระหายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ โดยมีนายณัฐวุฒิ แก้วบัวระพา ปลัดอำเภอแม่ริม (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) เป็นผู้รับมอบ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ศุภาลัย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยการพัฒนาสังคม ให้โอกาสทางการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยนำเอาหลักการบ้านที่ดี หัวใจหลักของการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ตั้งแต่พนักงานในองค์กร คู่ค้าทางธุรกิจ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย ตลอดจนสังคมและชุมชมรอบข้าง โดยที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสิ่งดีๆ คืนให้กับโลกนี้ไปด้วยกัน


แชร์ :

You may also like